Om oss

PFA Bostad

PFA Bostad etablerades i juni 2019 och ägs till 100 procent av PFA Pension. Obligo Real Estate har ingått i ett strategiskt samarbetsavtal med PFA, och kommer ansvara för förvaltningen av bostadsportföljen i nära samarbete med den lokala förvaltningen i Karlstad, Kil, Kungsbacka och Solna under noggrann uppföljning från PFA.

Målet är att bygga en stark relation / partnerskap med kommunerna och ta ett socialt initiativ för att förbättra levnadsstandarden för hyresgästerna, bland annat genom att klimatanpassa fastigheterna.

Vi satsar på att utveckla nya bostadsfastigheter för olika segment för att möta efterfrågan. Vi ska investera med en ansvarsfull strategi med målet att få vara en del av den sociala utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle – till förmån för våra medmänniskor och vår miljö.

Vi på PFA Bostad har ett hundraårsperspektiv på våra investeringar. Detta underlättar betydligt för oss att hålla ett långsiktigt perspektiv på alla investeringar vi gör i våra fastigheter och bostadsområden.

Global

PFA Bostad investerar i fastigheter i Danmark och utomlands på uppdrag av PFA Pension.

Investeringar

Investeringsfilosofin är långsiktiga, hållbara och mega-trenddrivna investeringar.

Bostäder i fokus

Bostadsfastigheter står idag för 31% av den nuvarande portföljen och ambitionen är att öka den andelen under de kommande åren.

Stabil avkastning

Syftet med fastighetsinvesteringarna är att öka diversifieringen i PFA:s totala investeringsportfölj och därigenom säkerställa bästa möjliga långsiktiga och stabila avkastning för kunderna.

Gedigen erfarenhet

PFA Ejendomme har en gedigen och stark bakgrund i bostadsprojekt, och använder fördefinierade PFA-byggnormer och krav för att säkerställa att fastigheterna uppfyller kraven för en långsiktig ägare.

Stort samhällsansvar

PFA Pension är Danmarks största pensionsbolag med 1.3 miljoner individuella kunder, vilket är ett stort ansvar som återspeglas i investeringarna.

PFA jobbar klimatsmart

  • Stort fokus på hållbarhet och klimatpåverkan i fastighetsinvesteringarna
  • Parisavtalets klimatmål är integrerade i investeringsprocessen
  • Systematiskt arbete för att kartlägga energi- och resursförbrukningen i fastigheterna för att aktivt minska koldioxidavtrycket
  • Sträva efter att bygga och renovera efter hållbara och miljövänliga standarder
  • PFA kontrollerar alla utvecklingsprojekt för att säkerställa att de lever upp till kraven för hållbarhetscertifiering (DGNB-certifiering)
  • PFA är aktiv medlem i “Green Building Council Denmark”
  • Som medlem delar PFA med sig av erfarenheten och informationen om arbetet med att kartlägga och minska koldioxidavtrycket, detta för att hjälpa liknande aktörer att tillsammans skapa ett bättre samhälle

PFA’s mål för hållbar utveckling

Compare listings

Compare